Page-Facebook-2022.png

ทีมแพทย์ -คลินิกแอทโฮม-

พญ. วรณัน สันติคุณากร

พญ. วรณัน สันติคุณากร

แพทย์ผู้เชียวชาญจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

นายแพทย์เอกเศรษฐ์ ตั้งถาวรพร

นายแพทย์เอกเศรษฐ์ ตั้งถาวรพร

แพทย์ผู้เชียวชาญจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

นายแพทย์สมเกียรติ อัครศรีประไพ

นายแพทย์สมเกียรติ อัครศรีประไพ

แพทย์ผู้เชียวชาญจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

นายแพทย์ธีระยุทธ  ร่วมฤดีกูล

นายแพทย์ธีระยุทธ ร่วมฤดีกูล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

ขั้นตอนการปรึกษาแพทย์

CLINIC AT HOME

ขั้นตอนที่ 1 | แอดไลน์ @athomeclinics

กดปรึกษาแพทย์ เลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษา กำหนดวันที่ เวลา ที่ต้องการพบแพทย์ กรอกข้อมูลส่วนตัว รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2 | เจ้าหน้าที่ติดต่อซักประวัติเพิ่มเติม

ตอบข้อซักถาม อาการเบื้องต้น ประวัติการรักษา ตัวยาทีี่ทานอยู่ ผลตรวจเลือด กับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 3 | ชำระเงิน

บริการรับคำปรึกษาโดยแพทย์ของคลีนิกแอทโฮม มีค่าบริการต่อครั้ง ครั้งละ 300 บาท ใช้เวลา 20 นาที

ขั้นตอนที่ 4 | ปรึกษาแพทย์

การปรึกษาแพทย์ สามารถคุยกับทีมแพทย์ของคลีนิกแอทโฮมผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM หากแพทย์ลงความเห็นว่าอาการของท่านไม่เหมาะกับการปรึกษาทางวีดีโอ ท่านอาจจะได้รับคำแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเวลเนสฮอตปิตอล

ขั้นตอนที่ 5 | วิตามินและอาหารเสริม

รอรับยา วิตามิน และอาหารเสริมจากทีมแพทย์ หรือตอบปฏิเสธการรับยา วิตามิน และอาหารเสริมได้