ประวัติความเป็นมาของ

WELLNESS AT HOME

จากปฏิภาณอันยิ่งใหญ่ หรือเราอาจจะเรียกได้ว่ามหาปณิธานของคุณหมอฯ
น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ท่านก็ได้เริ่มต้นบันไดขั้นแรก ในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย
ให้บรรลุดั่งใจที่ตั้งไว้ในที่สุด..!! จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท..เวลเนส แอท โฮม จำกัด เกิดขึ้นในปี......!!
ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลความมีสุขภาวะดี ให้เกิดขึ้นที่บ้านในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
1. รูปแบบในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ Online
2. แนวทางในการฟื้นฟูบำบัดรักษากลุ่มโรค NCDs
   ในรูปของอาหารบำบัดโรคด้วยการใช้อาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารเสริมมาเป็น ”ยา” 
3. แนวทางการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในการดูแลตัวเองในท้องถิ่นต่างๆ
   ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
   ที่ประสบความสำเร็จนี้สู่ทุกชุมชน ทุกชนชั้น..ได้อย่างทั่วถึง

รูปหมอ-ทีมพยาบาล-20200527-2