หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน -สาขากรีนช็อป-

 หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน คือ การออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการการปรึกษาด้านสุขภาพ

ตามแนวทางธรรมชาติบำบัดประยุกต์ของ นพ.บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์

 

 โดยทีมแพทย์เวลเนสแคร์จะออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการการปรึกษาด้านสุขภาพ

ณ ร้านกรีนช็อปสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือน

เป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รักษ์สุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ของร้านกรีนช็อปและใกล้เคียง

ที่มีความประสงค์จะปรึกษา พูดคุย ซักถามกับทีมแพทย์เวลเนสแคร์

 

 ซึ่งท่านจะได้รับคำอธิบายอาการต่างๆ และคำแนะนำในการนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะกับแต่ละท่าน เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  

บริการของเรา