หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน -คลีนิคแอทโฮม-

 หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน คือ การออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการการปรึกษาด้านสุขภาพ

ตามแนวทางธรรมชาติบำบัดประยุกต์ของ นพ.บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์

 

 การบริการของคลินิคแอทโฮม เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลา หรือไม่สะดวกเดินทาง มารับบริการที่ ศูนย์บำบัดธรรมชาติบางไทร หรือ สาขาที่อาหารลิ้มเจริญ 2

การรักษาออนล์จะรักษาผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้

 

เมื่อมีผู้สนใจบริการรักษาออนไลน์

1 เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ โทรซักประวัติ ผ่านมือถือ

2 ผู้รับบริการส่งผลเลือด ทาง อีเมล์ หรือทางไลน์

3 เจ้าหน้าที่ บันทึกประวัติ และผลเลือด

4 เจ้าหน้าที่แจ้งวันเวลา ผู้รับบริการ ที่จะรับการรักษาออนไลน์ กับแพทย์

5 ให้บริการรักษาออนไลน์

 

หลังการให้บริการรักษาออนไลน์

1 เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ แจ้งการนัดครั้งต่อไป และสอบถามที่อยู่เพื่อจัดส่ง

2 จัดส่ง ใบนัด ใบสั่งเจาะเลือด ยา และอาหารเสริม ทางไปรษณีย์

3 เจ้าหน้าที่ติดตามผู้รับบริการ ให้คำปรึกษา เมื่อผู้รับบริการมีข้อสงสัย