ภาพกิจกรรม

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

อุบลราชธานี ครั้งที่ 2

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

บางแค ครั้งที่ 2

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

ล้างพิษตับ ขอนแก่น

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

ชลบุรี

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

เชียงใหม่ #2

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน คอร์สล้างพิษ นครสวรรค์

ครั้งที่ 3 5-7 มิ.ย. 63

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน อุบลราชธานี

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน บางแค

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน ตรวจร่างกาย บางแค

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน นครราชสีมา

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน ตรวจร่างกาย เชียงใหม่

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน นครสวรรค์

หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน ล้างพิษตับ ที่โรงแรมอำนวยสุข ขอนแก่น 19-21 มิ.ย. 63