ข่าวดี!! สำหรับพี่น้อง... ชาวศรีนครินทร์ กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง

หมอเวลเนสแคร์... ดูแลถึงบ้าน


ณ ร้านเวลเนส กรีนช็อป สาขาศรีนครินทร์


บริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพกลุ่มโรค NCDs1. โรคความดันโลหิตสูง


2. โรคหลอดเลือดหัวใจ


3. โรคหลอดเลือดสมอง


4. โรคเบาหวาน


5. โรคมะเร็งต่างๆ


6. โรคไตเรื้อรัง


7. โรคอ้วนลงพุง