ข่าวดี!! สำหรับพี่น้อง... ชาวโคราช และพื้นที่ใกล้เคียง

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์


พร้อมทีมแพทย์ และทีมพยาบาล จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดแคร์


มาบริการให้คำปรึกษาใกล้บ้านท่านแล้ว


ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง โคราช จังหวัดนครราชสีมาบริการปรึกษาตามวิถีธรรมชาติบำบัดประยุกต์


ปัญหาสุขภาพกลุ่มโรค NCDs


1. โรคความดันโลหิตสูง


2. โรคหลอดเลือดหัวใจ


3. โรคหลอดเลือดสมอง


4. โรคเบาหวาน


5. โรคมะเร็งต่างๆ