ตารางแพทย์ประจำคลินิกออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564

บริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพกลุ่มโรค NCDs1. โรคความดันโลหิตสูง


2. โรคหลอดเลือดหัวใจ


3. โรคหลอดเลือดสมอง


4. โรคเบาหวาน


5. โรคมะเร็งต่างๆ


6. โรคไตเรื้อรัง


7. โรคอ้วนลงพุง


8. โรคตับแข็ง (ภาวะไขมันพอกตับ)


9. ภูมิเเพ้ เเละเเพ้ภูมิ (SLE)ทีมแพทย์ และทีมพยาบาลจาก "ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์"