ตารางแพทย์ประจำคลินิกออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564

บริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพกลุ่มโรค NCDs


1. โรคความดันโลหิตสูง2. โรคหลอดเลือดหัวใจ3. โรคหลอดเลือดสมอง4. โรคเบาหวาน5. โรคมะเร็งต่างๆ6. โรคไตเรื้อรัง7. โรคอ้วนลงพุง