5 ความรู้ ‘โควิด-19’ ที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2020


วันนี้ ความรู้ของเชื้อโควิด-19ยังคงมีให้ค้นหา และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเสมอ แม้นานวันยอดสะสมผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เราก็ได้ความรู้ทางสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างที่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (10) โพสต์ข้อมูลพื้นฐานที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับโรค โควิด-19 มี 5 เรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้


1 : เชื้อโควิด-19 มีอายุเท่าไหร่

เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั่วไปจะอยู่ในสภาพแวดล้อม ประเทศไทยอากาศร้อน อยู่ได้ ~ 6 ชั่วโมง และสูงสุด ~ 24-72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงเชื้อจะมีอายุที่สั้นลง


2 : อาการของโรคโควิด 19

มีความแตกต่างของอาการ โควิด-19 ในเด็กและผู้ใหญ่ คือ เด็กจะมีอาการน้อยกว่า

• สำหรับเด็ก...

- ร้อยละ 42 จะมีอาการไข้ 

- ร้อยละ 49 มีอาการไอ 

- ร้อยละ 8 มีน้ำมูก 

- ร้อยละ 7 มีอาการอ่อนเพลีย 

• สำหรับผู้ใหญ่ 

- ร้อยละ 89 จะมีอาการไข้