5 ความรู้ ‘โควิด-19’ ที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2563


วันนี้ ความรู้ของเชื้อโควิด-19ยังคงมีให้ค้นหา และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเสมอ แม้นานวันยอดสะสมผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เราก็ได้ความรู้ทางสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างที่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (10) โพสต์ข้อมูลพื้นฐานที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับโรค โควิด-19 มี 5 เรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้


1 : เชื้อโควิด-19 มีอายุเท่าไหร่

เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั่วไปจะอยู่ในสภาพแวดล้อม ประเทศไทยอากาศร้อน อยู่ได้ ~ 6 ชั่วโมง และสูงสุด ~ 24-72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงเชื้อจะมีอายุที่สั้นลง


2 : อาการของโรคโควิด 19

มีความแตกต่างของอาการ โควิด-19 ในเด็กและผู้ใหญ่ คือ เด็กจะมีอาการน้อยกว่า

• สำหรับเด็ก...

- ร้อยละ 42 จะมีอาการไข้ 

- ร้อยละ 49 มีอาการไอ 

- ร้อยละ 8 มีน้ำมูก 

- ร้อยละ 7 มีอาการอ่อนเพลีย 

• สำหรับผู้ใหญ่ 

- ร้อยละ 89 จะมีอาการไข้ 

- ร้อยละ 68 มีอาการไอ (อาการหลักที่สำคัญ)

- ร้อยละ 14 จะมีอาการเจ็บคอ 

- ร้อยละ 15 มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

- ร้อยละ 5 มีน้ำมูก 

- ร้อยละ 38 มีอาการอ่อนเพลีย


3 : ใครบ้างที่เสี่ยง เสี่ยงแค่ไหน

หากมีอาการของปอดอักเสบจะเริ่มแสดงอาการ เหนื่อย หอบ หายใจเร็วและลำบาก 

ช่วงอายุมีผลต่ออัตราการเสียชีวิต 

- กลุ่มอายุ 10-19 ปีมีโอกาสต่ำมาก 

- กลุ่มอายุ50-59 ปี มีโอกาสเสี่ยงสูง

- กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก 

(หากมีผู้ป่วยช่วงอายุนี้ 100 คน จะมีอัตราเสียชีวิตถึง ~ 15 คน 

กลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 และมีอาการรุนแรงสูงกว่าคนทั่วไปและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ได้แก่ 

- ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 

- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ อัมพาต โรคไตวายเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคอ้วน โรคตับแข็ง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และคนอ้วน (ผู้ที่มีดัชนีมวลมากกว่า 35 กก/ต่อตารางเมตร)


4 : คนติดเยอะ คนตายแยะ เป็นโรคร้ายแรง?

ความรุนแรงของเชื้อ โควิด-19 แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยติดเชื้อทุกคนไม่ได้มีอาการที่รุนแรง

ในผู้ติดเชื้อ 100 คน พบว่า 80 เป็นผู้ป่วยมีอาการน้อยถึงน้อยมาก สามารถหายได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัส และ 30 คนใน 80 คน เป็นการติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันแต่ไม่มีอาการ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากจะดีที่สุดคือการไม่ติดเชื้อเลย 

ในผู้ติดเชื้อ โควิด-19 100 คน พบว่า 20 คน เป็นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

และ 5 คนใน 20 คน จะมีอาการรุนแรงและจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีพิเศษ


5 : วิธีป้องกันตัวจาก โควิด-19

ขอให้แบ่งง่ายๆ เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มผู้ป่วย (ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด) ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของละอองเชื้อได้ถึงร้อยละ 97 เนื่องจากปริมาณละออง ความเร็ว ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้จะลดน้อยลง ล้างมือ และทบทวนประวัติเสี่ยง โควิด-19 ไปพบแพทย์ “ต้องเล่าความจริงทั้งหมด” ครับ

ผู้ที่ยังไม่ป่วย แนะนำให้สวมหน้ากากชนิดผ้า เพื่อป้องกัน รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ และหลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

ดู 122 ครั้ง0 ความคิดเห็น