Grand Opening เวลเนส กรีน ช็อป สาขากะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

แพทย์ผู้เคยป่วย

ด้วยโรคร้าย ถึง 6 โรค

ทั้งโรคตับ เบาหวาน ความดัน ไขมัน

คุณหมอรักษาตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ

หายภายใน 4 เดือน โดยไม่ใช้ยาแผนปัจจุบัน

หลายท่านคงอยากรู้ว่าทำได้ยังไง

เราขอเรียนเชิญ...

พี่น้องชาวกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมกันฟังการบรรยาย

เพื่อสุขภาพกับคุณหมอบุญชัย ในโอกาสพิเศษนี้

งานเปิด เวลเนส กรีน ช็อป สาขากะทู้ จังหวัดภูเก็ตดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น