พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา เล่ม 3 ตอนพิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ

พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา เล่ม 3 ตอนพิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ

🌟สุขภาพดีง่ายๆ ได้ทุกวัน🌟
กับหนังสือ "พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 3

ตอน พิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ 📖
ผู้เขียน : นายเเพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

 

โดยเขียนจากประสบการณ์ การรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs  หลายพันคน และเป็นเเพทย์ผู้เคยป่วย ด้วยโรคร้ายถึง 6 โรค  ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดผิดปกติ ไขมันพอกตับ โรคเลือดข้น

 

 "พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 3 ตอน พิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ"

ถือเป็นบทสรุปของการเอาชนะโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง และภาวะไตเสื่อม เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ จำนวนหลายพันคน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ในการป้องกัน รักษา และต่อสู้กับโรคดังกล่าว ด้วยหลักการใช้อาหารเป็นยา เป็นหลักการง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิผลสูงในการรักษา

    ฿200.00ราคา