Calcium600 With VitaminD

Calcium600 With VitaminD

ใช้ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อ
เสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท หัวใจ เสริมสร้างการทำงานของ
ฮอร์โมน เอนไซม์ เสริมในสตรีตั้งครรค์ วัยหมดประจำเดือน
หรือผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน

    ฿350.00ราคา