Glucosamine 1500 mg.

Glucosamine 1500 mg.

กลูโคซามิน เพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อ บริเวณข้อต่อ ลดการเสียดสีระหว่างกระดูก
บรรเทาการบาดเจ็บและอักเสบของข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ป้องกันข้อเข่าเสื่อม

  ฿890.00ราคา

  เวลาทำการ

  วันจันทร์ - อาทิตย์ :

  เวลา 08.00-17.00 น.

  ติดต่อเรา

  © 2020 by wellnessathome

  www.wellnessathome.co.th