Lutein 19 mg.

Lutein 19 mg.

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีปัญหาสายตา ตาพร่ามัว ทำงานอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน
ช่วยกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ช่วยป้องกันและชลอความเสื่อมของจอประสาทตา
และเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่รับภาพ

    ฿790.00ราคา